Επιχειρήσεις

bonatsou logo final

Το Λογιστικό & Φοροτεχνικό Γραφείο Τέτα Μπονάτσου & Συνεργάτες παρέχει πλήρη Φορολογική-Φοροτεχνική υποστήριξη της επιχείρησής σας με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

 

Το Χαρτοφυλάκιο των Υπηρεσιών μας για Επιχειρήσεις περιλαμβάνει τα εξής:

 • Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας:
  • ΑΕ, ΕΠΕ, Σωματεία, Σύλλογοι, κ.α.
 • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Β’ Κατηγορίας:
  • Ατομικές, ΟΕ, κ.α.
 • Παρακολούθηση Παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Φορολογική – Φοροτεχνική και Λογιστική υποστήριξη
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχο ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων
 • Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Πλήρη κάλυψη μισθοδοσίας και θεμάτων εργατικής νομοθεσίας εταιριών
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
 • Καταστατικά εταιριών και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Νομική υποστήριξη σε συνεχή βάση ή κατά περίπτωση
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Παροχή Συμβουλών σε επενδυτικά θέματα
 • Κατάρτιση και διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων

LOGOS_TM